Adres IP i domeny internetowe

Adres IP (internet protocol) są to cztery bajty określające komputer w sieci, każdy podłączony do sieci komputer musi mieć unikalny adres IP.

Porządkowanie dysków

Ostatnim systemowym elementem, jaki możemy wykorzystać jest „Porządkowanie dysków”.

Skanowanie dysków

Sposobem dbania o dysk twardy jest także korzystanie z programów diagnostycznych typu „ScanDisk”.

Defragmentacja dysków

Instalowanie i usuwanie aplikacji powoduje stale zwiększającą się fragmentację zawartości dysku.

Deinstalacja aplikacji

Pierwszą czynnością, którą wykonujemy dosyć często, jest deinstalacja nie używanych programów. Podstawowym, często popełnianym błędem jest „ręczne” usuwanie programów.

Eksploracja drukarki

Utrzymywanie w czystości wszelkich urządzeń komputerowych – w tym peryferyjnych, takich jak drukarki – jest podyktowane nie tylko estetyką, ale również troską o przedłużenie ich trwałoś

IPv6 - Tunneling

Automatyczne tunele (automatic tunnels) używają adresów kompatybilnych z IPv4, które są hybrydą adrsów IPv4 i IPv6.

IPv6 - Quality of Service

IPv4 posiada bajt differentiated services - w IPv6 jego odpowiednikiem jest bajt traffic class, którego zadaniem jest różnicowanie prostych usług.