IPv6 - autokonfiguracja

Każdy węzeł sieci tworzy dla siebie początkowo lokalny adres IPv6, używając "bezstanowej" (stateless) autokonfiguracji adresu - nie wymagającego ręcznie skonfigurowanego serwera.

IPv6 mobilność

IPv4 jest uciążliwe dla posiadaczy komputerów przenośnych z kilku powodów:

IPv6 bezpieczeństwo

Kodowanie, autentykacja i bezpieczeństwo przenoszonych danych są istotne dla przedsiębiorstw i sieci typu VPN (Virtual Private Network).

Adresacja i routing IPv6

IPv6 pomaga rozwiązywać problemy, które występują obecnie w obrębie i między przedsiębiorstwami. Na skalę globalną IPv6 pozwoli twórcom szkieletu (ang.

Dlaczego IPv6 jest tak ważny?

IPv6 został zaprojektowany z myślą o wysoko wydajnych, skalowalnych sieciach, które mogłbyby pracować bez awarii przez dziesięciolecia.

IPv6 - nowe możliwości

IPv6 jest skrótem od angielskiej nazwy Internet Protocol version 6.

Zatrzymywanie, uruchamianie, wstrzymywanie i wznawianie usługi WINS

Aby zatrzymać, uruchomić, wstrzymać lub wznowić usługę WINS z konsoli polecenia, wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się na kliencie WINS jako administrator.

Korzystanie z programu usługowego powłoki sieciowej

Aby administrować usługą WINS z konsoli polecenia przy użyciu programu usługowego netsh, wykonaj następujące działania:
1. Zaloguj się na kliencie WINS jako administrator.