Administrowanie usługą WINS z konsoli polecenia

System Windows 2000 zapewnia szereg opcji umożliwiających administrowanie usługą WINS z konsoli polecenia za pomocą programu usługowego powłoki sieciowej (netsh).

Korzystanie z odwzorowań statycznych

Odwzorowania statyczne wykorzystuje się w przypadku posiadania hostów, które rejestrują się w usłudze WINS.

Konfigurowanie serwerów replikacji

W toku niniejszej procedury będziesz konfigurować właściwości replikacji swojego serwera WINS.

Implementowanie i konfigurowanie replikacji WINS

Dwa lub więcej serwerów WINS można ustawić w taki sposób, aby replikowały informacje bazy danych.

Administrowanie bazą danych WINS

Baza danych WINS jest dynamiczna i w związku z tym, wymaga względnie niewielkiego wysiłku administracyjnego.

Wyłączanie rozpoznawania nazw WINS/NetBT za pomocą DHCP

Rozpoznawanie nazw WINS/NetBT dla wszystkich klientów DHCP określonego zakresu można wyłączyć w następujący sposób:
1. Zaloguj się na serwerze DHCP jako administrator.

Wyłączanie rozpoznawania nazw WINS/NetBT na klientach nie korzystających z protokołu DHCP

Jeżeli dany klient nie pobiera informacji WINS od protokołu DHCP, rozpoznawanie nazw WINS/NetBIOS wyłącza się ręcznie osobno dla każdego połączenia.

Konfigurowanie usługi WINS w przypadku klientów korzystających z protokołu DHCP

Informacje WINS dostarczane automatycznie klientom w zakresie protokołu DHCP określa się na serwerze DHCP w następujący sposób:
1. Zaloguj się na serwerze DHCP jako administrator.