Konfigurowanie usługi WINS w przypadku klientów nie korzystających z protokołu DHCP

Jeżeli dany klient nie pobiera swojej konfiguracji WINS od protokołu DHCP, należy go skonfigurować ręcznie lub przy każdym połączeniu sieciowym.

Konfigurowanie klientów usługi WINS

Klienty protokołu DHCP automatycznie otrzymują swoje informacje WINS od serwera DHCP pod warunkiem, że w DHCP ustawione zostały właściwe opcje.

Przeglądanie danych konsoli i eksportowanie ich do pliku tekstowego

Można przeglądać i eksportować dane związane z dowolnym węzłem drzewa konsoli.

Przeglądanie i resetowanie statystyki

Aby przejrzeć i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zresetować statystykę usługi WINS, wykonaj co następuje:
1. Zaloguj się na serwerze WINS jako administrator.

Dodawanie, zatrzymywanie, uruchamianie i wstrzymywanie serwera WINS

Aby dodać, zatrzymać, uruchomić i wstrzymać serwer WINS, wykonaj co następuje:
1. Zaloguj się na serwerze WINS jako administrator.

Instalowanie usługi WINS

WINS instaluje się przeważnie na serwerze członkowskim w domenie, chociaż jeśli chcesz, możesz ją zainstalować na kontrolerze domeny.

Zwiększona odporność na uszkodzenia

Systemy Windows 2000 i Windows 98 zapewniają dodatkowy stopień odporności na uszkodzenia, umożliwiając klientowi określanie więcej niż dwóch serwerów WINS (do 12) na jeden interfejs; statycz

Funkcja eksportu

Można używać konsoli polecenia WINS, aby eksportować zawartość kontenera rezerwacji aktywnych do pliku tekstowego rozgraniczonego przecinkami.