Automatyczne odnajdywanie partnerów WINS

Funkcja automatycznego odnajdowania, którą można ustawić w konsoli WINS, umożliwia serwerowi WINS automatyczne odnajdowanie partnerów replikacji.

Udoskonalenia systemu Windows 2000

Implementacja usługi WINS w systemie Windows 2000 zapewnia kilka udoskonaleń:

Lokalizowanie kontrolerów domeny przy użyciu usługi WINS

Domeny systemu Windows 2000 są tworzone w usłudze Active Directory, która wykorzystuje do lokalizacji kontrolerów domen systemu Windows 2000 system DNS.

Włączanie przeglądania sieci WAN przy użyciu usługi WINS

Usługa przeglądarki identyfikuje zasoby w sieci i utrzymuje listę zasobów, aby klienty mogły mieć do nich dostęp.

Odnawianie nazw

Komputery klienckie usługi WINS okresowo odnawiają swoje rejestracje nazw NetBIOS na serwerze WINS. Serwer WINS traktuje żądania odnowienia nazwy podobnie jak rejestracje nowych nazw.

Nazwa zarejestrowana dla innego adresu IP

Jeżeli dana nazwa występuje w bazie danych, ale jest skojarzona z innym niż żądany adresem IP, serwer WINS stara się uniknąć powtarzania nazw.

Nazwa zarejestrowana dla tego samego adresu IP

Jeżeli dana nazwa występuje już w bazie danych z tym samym adresem IP, którego zażądano, to podejmowane działania zależą od stanu i przynależności istniejącej nazwy.

Rejestracja i analiza nazw WINS

Każda nazwa NetBIOS ma wpis w bazie danych WINS. Znajduje się on w posiadaniu serwera WINS, u którego jest zarejestrowany i jest on replikowany na wszystkich serwerach partnerskich WINS.