Blokowanie partnerów replikacji

Jeżeli dany serwer WINS zostanie usunięty z sieci, może się zdarzyć, że jego rekordy będą nadal rozpowszechniane do innych serwerów w replikowanym środowisku WINS.

Partnerzy ściągania

Partner ściągania jest to serwer WINS, który ściąga uaktualnione wpisy bazy danych WINS lub żąda ich replikacji od innych serwerów WINS w uprzednio skonfigurowanych odstępach albo ilekroć ur

Replikacja WINS

Jeżeli w skład twojej sieci wchodzi wiele serwerów WINS, to można je skonfigurować w taki sposób, aby wzajemnie replikowały swoje rekordy baz danych.

Serwery proxy WINS

Serwer proxy WINS to klient WINS skonfigurowany tak, aby działać w imieniu innych hostów, które nie mogą bezpośrednio korzystać z WINS.

Klienty WINS

Klienty WINS są skonfigurowane w taki sposób, aby bezpośrednio wykorzystywać serwer WINS. Zazwyczaj klient WINS rejestruje kilka nazw NetBIOS do użytku w sieci.

Serwery WINS

Kiedy komputer kliencki zgodny z WINS inicjuje w sieci, jego nazwa NetBIOS oraz adres IP są wysyłane w żądaniu rejestracji bezpośrednio do jego skonfigurowanego podstawowego serwera WINS.

Składniki usługi WINS

Klienty WINS rejestrują swoje odwzorowania nazw NetBIOS na adresy IP w bazie danych serwera WINS i przeprowadzają kwerendy bazy danych w celu rozpoznania nazw NetBIOS.

NetBT

NetBT, określony w specyfikacjach RFC 1001 i 1002, implementuje interfejs programowania NetBIOS poprzez protokół TCP/IP, tym samym rozszerzając zasięg programów klienckich i serwerowych NetBIOS