Dodawanie rekordu zasobu alias

Można dodać rekord Alias (lub CNAME) albo w strefie wyszukiwania do przodu, albo wstecz, chociaż tego typu rekord dodaje się zazwyczaj do strefy wyszukiwania do przodu.

Dodawanie rekordów hosta

Możesz dodać rekord hosta (A) do podstawowej strefy wyszukiwania w przód. Aby tego dokonać, należy przeprowadzić następujące działania:

Dodawanie rekordów do strefy

Podobnie jak integracja WINS w NT4 i domenach mieszanych, aktualizacje dynamiczne w DNS systemu Windows 2000 radykalnie zmniejszają liczbę rekordów, które trzeba ręcznie dodać do bazy danych DNS

Dodawanie domeny do strefy

Strefa DNS może obejmować kilka domen. Domenę można dodać tylko do strefy podstawowej, ponieważ podstawowa jest dla tej strefy autorytatywna.

Ręczne inicjowanie transferu strefy

Normalnie strefa pomocnicza jest automatycznie aktualizowana z częstotliwością aktualizacji określoną przez interwał odświeżania oraz przez to, jak często dokonywane są zmiany jej strefy pod

Tworzenie strefy delegowanej

Niniejsza procedura deleguje odpowiedzialność za część przestrzeni nazw coriolis.com do domeny podrzędnej authors.coriolis.com. Ten przykład został użyty ze względu na przejrzystość.

Modyfikowanie właściwości strefy

Poniższa procedura opisuje, jak można wykorzystać okno dialogowe Właściwości dla strefy, aby wykonać co następuje:
· zmienić nazwę strefy;
· zmienić typ strefy;

Konfigurowanie i zarządzanie strefami

Po zainstalowaniu systemu DNS, skonfigurowaniu swoich serwerów nazw DNS i utworzeniu potrzebnych stref twoim następnym zadaniem jest skonfigurowanie i zarządzanie tymi strefami.