Dodawanie kont do grupy DnsUpdateProxy

Członkowie grupy DnsUpdateProxy mogą wykonywać aktualizacje dynamiczne w imieniu innych klientów, ale nie posiadają rekordów zasobu, które tworzą.

Delegowanie administracji DNS

Można delegować administrację DNS poprzez dodawanie użytkowników lub grup do grupy zabezpieczeń DnsAdmins.

Konfigurowanie serwera DNS, aby korzystał z usług przesyłania dalej

Usługi przesyłania dalej to serwery DNS, które dostarczają usług rekursywnych dla innych serwerów DNS.

Instalowanie tylko buforującego serwera DNS

Tylko buforujące serwery nazw DNS nie pełnią funkcji hostów żadnych stref. Budują one lokalny bufor nazw poznanych w czasie przeprowadzania kwerend rekursywnych w imieniu swoich klientów.

Dodawanie pomocniczego serwera DNS do istniejącej strefy

Jeżeli instalujesz system DNS na serwerze (zazwyczaj nie będącym kontrolerem domeny), który już ma w swojej sieci inny serwer nazw DNS, to możesz skonfigurować nowo zainstalowany serwer jako po

Konfigurowanie świeżo zainstalowanego serwera nazw DNS

Po zainstalowaniu systemu DNS należy skonfigurować serwer nazw DNS. Służąca do tego celu procedura przedstawia się następująco:
1. Zaloguj się na serwerze nazw DNS jako administrator.

Instalowanie DNS

Aby zainstalować DNS, wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się na serwerze jako administrator.
2. Wejdź do Start|Ustawienia i wybierz Panel sterowania.

Instalowanie i konfigurowanie systemu DNS

System DNS można instalować na serwerze członkowskim domeny. Jeżeli jednak chcemy skorzystać z integracji usług Active Directory, to należy go zainstalować na kontrolerze domeny.