Format znaków UTF-8

wykluczał korzystanie ze znaków UTF-8 osobno dla każdego serwera lub dla każdej strefy.

Rekordy WINS i WINS-R

Obecnie tylko serwery DNS firmy Microsoft obsługują rekordy zasobu WINS i WINS-R.

Udoskonalony lokalizator domen

Lokalizator domen systemu Windows 2000 implementowany jest w usłudze Netlogon. Pozwala on klientowi zlokalizować kontroler domeny i zawiera lokalizatory zgodne z IP/DNS oraz z systemem Windows NT4.

Obsługa znaków Unicode

Pierwotnie nazwy DNS były ograniczone do zestawu znaków określonego w dokumentach RFC 952 i 1123 — to jest a – z, 0 – 9 oraz kilku dodatkowych znaków.

Analizator buforowania

DNS systemu Windows 2000 wprowadza analizator buforujący strony klienckiej dla celów analizowania nazw DNS.

Przyrostowy transfer strefy

AXFR nie jest wydajnym środkiem propagowania zmian dokonanych w strefie, ponieważ dokonuje transferu całego pliku strefy.

Konfigurowanie oczyszczania

Jeżeli korzystasz z usługi DHCP systemu Windows 2000, to domyślne wartości oczyszczania i przedawnienia są zazwyczaj możliwe do przyjęcia.

Parametry przedawnienia i oczyszczania dla serwera

Parametry przedawnienia i oczyszczania dla serwera określają parametry domyślne dla wszelkich stref utworzonych na tym serwerze. Są to następujące parametry: