Grupa DnsAdmins

Grupa DnsAdmins ma, domyślnie, pełną kontrolę nad wszystkimi strefami i rekordami w domenie systemu Windows 2000.

Grupa DnsUpdateProxy

W środowisku mieszanym serwer DHCP może być konfigurowany tak, aby rejestrował dynamicznie rekordy A i R dla klientów niższego poziomu.

Klient usługi RAS

Klient usługi RAS systemu Windows 2000 podejmuje próbę dynamicznej aktualizacji zarówno rekordu A, jak i PTR oraz wymazania obydwu rekordów przed zamknięciem połączenia.

Klient protokołu DHCP

Kiedy klient protokołu DHCP systemu Windows 2000 uzyskuje swoje informacje dotyczące konfiguracji IP, to negocjuje z serwerem DHCP procedurę aktualizacji dynamicznej DNS.

Aktualizacje dynamiczne (DDNS)

System DNS był pierwotnie zaprojektowany, aby obsługiwać kwerendy za pomocą bazy danych skonfigurowanej statycznie, w której częstotliwość zmian miała być niska.

Czas istnienia rekordów zasobu

Po przeanalizowaniu kwerendy zarówno analizator, jak i serwer nazw mogą buforować informacje i używać zapamiętanych odpowiedzi przy odpowiadaniu na kolejne kwerendy.

Kwerendy systemu DNS

Kwerendy DNS są wysyłane od klienta DNS (analizatora) do serwera nazw DNS (serwera nazw). Ponadto serwer nazw może wysłać kwerendę do drugiego serwera nazw.

Strefy systemu DNS

Strefa to część bazy danych DNS zawierająca rekordy zasobów dla nazw właścicieli, które należą do zwartej części przestrzeni nazw systemu DNS.