Serwer nazw

Rekord zasobu serwera nazw (NS) identyfikuje serwer nazw DNS i jest wykorzystywany do przypisywania adresu startowego uwierzytelniania dla strefy DNS określonemu serwerowi na dwa sposoby:

Host Ipv6

Rekord zasobu hosta Ipv6, lub rekord AAAA, to to samo co rekord A, z tym że odwzorowuje nazwę hosta na 128-bitowy adres IPv6

Host

Rekord zasobu hosta, lub rekord adresu (A), zawiera nazwę hosta (lub nazwę DNS) oraz odpowiedni adres IP (Ipv4). Jest to najprostszy i najpopularniejszy typ rekordu w bazie danych DNS.

Rekord zasobu adresu startowego uwierzytelniania (SOA)

· Nazwa właściciela — nazwa hosta podstawowego serwera nazw DNS autorytatywnego dla danej strefy.

Baza danych systemu DNS

Baza danych DNS przechowuje rekordy zasobu w plikach stref. Strefa DNS jest jednostką administracyjną, która niekoniecznie odwzorowuje się na domenę.

Kompatybilność DNS systemu Windows 2000

DNS systemu Windows 2000 jest preferowanym systemem nazw dla systemów operacyjnych Windows 2000 zarówno w środowiskach macierzystych, jak i mieszanych.

Administrowanie serwerem DHCP z konsoli polecenia

System Windows 2000 zapewnia szeroką gamę opcji umożliwiających administrowanie usługą Serwer DHCP z konsoli polecenia przy użyciu programu usługowego powłoki sieciowej.

Monitorowanie statystyki serwera DHCP

Poniższa procedura umożliwia rejestrację na serwerze DHCP i ustawia właściwości serwera w taki sposób, aby statystyka była automatycznie odświeżana.