Dodawanie użytkowników protokołu DHCP

Użytkownik protokołu DHCP może przeglądać bazę danych DHCP. Aby włączyć Użytkownika DHCP, dodaje się konto użytkownika do grupy Użytkownika DHCP w następujący sposób:

Delegowanie administracji DHCP

Możesz dopuścić dwa poziomy dostępu do bazy danych protokołu DHCP.

Autoryzowanie serwera DHCP w usłudze Active Directory

Jeżeli do domeny lub drzewa domeny zostanie dodany dodatkowy serwer DHCP, to musi on być autoryzowany w usłudze Active Directory.

Instalowanie i autoryzowanie protokołu DHCP

Usługa Serwer DHCP może być i bardzo często jest, implementowana na kontrolerze domeny. Jednak w ruchliwej sieci stosowne może być uruchamianie DHCP z serwera członkowskiego.

Opcje protokołu DHCP

Dokument RFC 2132 podaje i opisuje ponad 60 opcji, które mogą być zapamiętane w komunikacie DHCP.

Korzystanie z superzakresów

Superzakres jest administracyjnym zgrupowaniem zakresów, posiadającym kilka zalet:

Ustalanie liczby serwerów DHCP

Zakresy DHCP nie mogą mieć pokrywających się adresów IP. Czyni to pojęcie „rezerwowego” serwera DHCP skomplikowanym.

Wdrażanie protokołu DHCP

Podrozdział rozwiązań natychmiastowych niniejszego rozdziału opisuje, w jaki sposób instalować, autoryzować i konfigurować DHCP.