Pula adresów

Kiedy zakres DHCP zostanie zdefiniowany, a zakresy wykluczeń zastosowane, to pozostałe adresy IP w obrębie zakresu tworzą pulę dostępnych adresów.

Zakres DHCP

Zakres DHCP to przedział adresów IP, które mogą zostać przydzielone w określonej sieci.

Terminologia protokołu DHCP

Administratorzy DHCP mogą definiować globalne i specyficzne dla zakresu ustawienia konfiguracji, które identyfikują routery i ustawiają konfiguracje klientów DHCP.

Narzędzie DHCP

Protokół DHCP systemu Windows 2000 wprowadza narzędzie przystawki konsoli zarządzania firmy Microsoft (MMC) protokołu DHCP, które zapewnia standardowy graficzny interfejs użytkownika (GUI) słu

Dynamiczny protokół BOOTP

Protokół DHCP systemu Windows 2000 zapewnia obsługę klientów protokołu BOOTP w postaci dynamicznego protokołu BOOTP.

Integracja DNS

Serwery DNS tłumaczą nazwy hostów i w pełni kwalifikowane nazwy domeny (FQDN) na adresy IP (patrz: rozdział 12).

Klastrowanie w systemie Windows

Klastrowanie w systemie Windows obsługiwane jest przez system Windows 2000 Advanced Server.

Alokacja adresów multiemisji i protokół MADCAP

Adres multiemisji to pojedynczy adres IP, który identyfikuje grupę komputerów.