Udoskonalone monitorowanie i raporty statystyczne

Ta nowa funkcja zapewnia powiadamianie, jeżeli liczba możliwych do przydzielenia adresów IP spadnie poniżej progu zdefiniowanego przez użytkownika.

Obsługa klas użytkownika

Klasy użytkownika pozwalają klientowi protokołu DHCP określić jakiego typu jest klientem — na przykład komputerem stacjonarnym, laptopem, itd.

Opcje specyficzne dla dostawców

Serwer protokołu DHCP systemu Windows 2000 pozwala na definiowanie opcji specyficznych dla producentów.

Wykrywanie rozbójniczych serwerów protokołu DHCP

Protokół DHCP systemu Windows 2000 uniemożliwia nieautoryzowanym, lub rozbójniczym, serwerom protokołu DHCP tworzenie konfliktów związanych z przydzielaniem adresów.

APIPA

APIPA automatycznie konfiguruje hosta przy użyciu zarezerwowanego pasma organizacji przydzielania numerów internetowych (IANA) 169.254.0.0/16 (to jest 169.254.0.1 do 169.254.255.254, maska podsieci

Agenty przekazujące protokołu BOOTP

Routery nie przekazują ruchu emisji w sposób automatyczny.

Klienty protokołu DHCP

Rolę klientów protokołu DHCP mogą pełnić hosty, na których uruchomione są następujące systemy operacyjne firmy Microsoft:
· Windows 2000 Server (wszystkie wersje),

Serwery protokołu DHCP

W sieci systemu Windows 2000 serwer DHCP może być kontrolerem domeny (DC), serwerem członkowskim, lub serwerem samodzielnego zespołu (dla sieci równorzędnych).