Alokacja adresów protokołu DHCP

Protokół DHCP ma swoje źródła w protokole ładowania początkowego (BOOTP), zdefiniowanym w dokumentach RFC 951 i 1084. Protokół BOOTP umożliwiał dynamiczne przydzielanie adresów IP.

Mity dotyczące protokołu DHCP

Na protokół DHCP spogląda się niekiedy z podejrzliwością i nieufnością, chociaż (według mojego doświadczenia) częściej zdarza się to kierownikom niż administratorom.

Łączenie się z drukarką TCP/IP w swojej podsieci

Łączenie się z drukarką TCP/IP w swojej podsieci lokalnej — to jest z taką, którą jesteś w stanie zlokalizować poprzez przeglądanie — jest podobne do łączenia się z drukarką wszelkie

Instalowanie usług wydruku dla systemu Unix

Aby zainstalować usługi wydruku dla systemu Unix, wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się jako administrator.
2. Wejdź do Start|Ustawienia i wybierz Panel sterowania.

Korzystanie z drukowania TCP/IP

Są dwie sytuacje, w których korzysta się z drukowania TCP/IP — kiedy chcemy przesyłać zadania wydruku do zgodnego ze specyfikacją RFC 1179 serwera wydruku systemu Unix i kiedy mamy w naszej si

Korzystanie z klienta telnet

Możesz zechcieć ustawić klienty telnet w swojej sieci tak, aby korzystały tylko z uwierzytelniania NTLM.

Konfigurowanie usługi telnet

W toku niniejszej procedury użyjemy narzędzia admin serwera telnet, aby skonfigurować uwierzytelnianie na serwerze telnet.

Uruchamianie i zatrzymywanie serwera telnet

Serwer telnet można uruchomić i zatrzymać albo z przystawki MMC Zarządzanie komputerem, albo z wiersza polecenia.