Wykorzystanie protokołu SSL do zabezpieczenia witryny WWW

Z protokołami HTTP i HTTPS nie jest skojarzony żaden program usługowy wiersza polecenia, a dostęp do witryny HTTP (lub witryny WWW) uzyskuje się poprzez przeglądarkę WWW.

Przesyłanie plików przy użyciu programu usługowego FTP

W tym zestawie procedur będziemy używali programu usługowego ftp do przesyłania plików do i z witryny FTP, oraz do wyświetlania zawartości domyślnego katalogu witryny.

Program usługowy rsh

Program usługowy rsh (powłoka zdalna) systemu Windows 2000 uruchamia polecenia na komputerach zdalnych, na których uruchomiono usługę RSH — zazwyczaj na komputerach, które mają systemy operac

Program usługowy rexec

Program usługowy rexec (zdalne uruchomienie) systemu Windows 2000 uruchamia polecenia na komputerach zdalnych z uruchomioną usługą REXEC.

Program usługowy tftp

Program usługowy tftp wykorzystuje protokół UDP do przesyłania plików do komputera z uruchomioną usługą TFTP albo z niego, bez ustanawiania połączenia.

Polecenia protokołu Telnet

SE 240 Koniec parametrów negocjacji podrzędnej.
NOP 241 Brak operacji.

Sygnał synchronizacji protokołu Telnet

Sygnał synchronizacji protokołu Telnet składa się z pilnego powiadomienia protokołu TCP (patrz: rozdział 7) stosowanego z poleceniem DATA MARK (DM) protokołu Telnet.

Standardowe funkcje protokołu Telnet

Protokół Telnet może łączyć użytkownika z szeroką gamą serwerów, które mogą mieć różne metody wykonywania tych samych funkcji.