Telnet

Protokół Telnet zdefiniowany jest w specyfikacji RFC 854, z opcjami i udoskonaleniami opisanymi w dokumentach od RFC 855 do 861, 885, 927, 933, 946, 1041, 1043, 1053, 1073, 1079, 1091,1096, 1372, 14

Polecenia NNTP

Polecenia NNTP są wypisane w tabeli 9.7. Dokument RFC 977 nie określa żadnych dodatkowych poleceń.

Protokół sieciowego transferu grup dyskusyjnych (NNTP)

NNTP, określony w specyfikacji RFC 977, wykorzystywany jest do dystrybucji, przeglądania, pobierania i wysyłania artykułów grup dyskusyjnych przy użyciu niezawodnego protokołu opartego na przes

Uaktualnienia protokołu POP3

RFC 1957 jest dokumentem informacyjnym. Natomiast RFC 2595 dodaje dwa dodatkowe (opcjonalne) polecenia POP3.

Protokół odbierania poczty (POP)

Protokół POP3, zdefiniowany w dokumencie RFC 1939 uaktualnionym przez RFC 1957 oraz 2449, pozwala klientowi, który może mieć ograniczone zasoby, na dynamiczny dostęp do skrzynki pocztowej na ser

Polecenia i komunikaty SMTP

HELO Inicjuje połączenie i identyfikuje nadawcę SMTP dla odbiorcy SMTP.
MAIL Inicjuje transakcję pocztową.
RCPT Identyfikuje pojedynczego adresata.

Wysyłanie i wysyłanie pocztą

Niektóre hosty dostarczają wiadomości do terminala użytkownika (pod warunkiem, że użytkownik jest aktywny na danym hoście), a nie do skrzynki pocztowej użytkownika.

Jak działa protokół SMTP

Kiedy użytkownik zgłasza żądanie poczty elektronicznej (tj. wysyła wiadomość poczty elektronicznej), ma miejsce następujący ciąg zdarzeń: