Protokół prostego transferu poczty elektronicznej (SMTP)

Protokół SMTP, zdefiniowany w dokumencie RFC 821, jest zaprojektowany do niezawodnego i wydajnego przesyłania poczty elektronicznej.

Zabezpieczony protokół HTTP (HTTPS)

Sieć WWW jest intensywnie wykorzystywana do wymiany informacji na skalę ogólnoświatową, szczególnie dla potrzeb biznesowych. Pociąga to za sobą kilka kwestii związanych z bezpieczeństwem:

Kody stanu protokołu HTTP - opis

100 Kontynuuj
101 Przełączanie protokołów
200 OK
201 Utworzony
202 Przyjęty
203 Nie autorytatywny
204 Bez treści
205 Resetuj treść
206 Treść częściowa
300 Wiele opcji

Kody stanu protokołu HTTP

Kody stanu HTTP są wykorzystywane przez metody podczas normalnej pracy, albo wysyłane do użytkownika, jeżeli wystąpi błąd. Jest pięć klasyfikacji kodów stanu:

Metody HTTP

Dokument RFC 2616 definiuje zestaw wspólnych metod HTTP.

Protokół transmisji hipertekstu (HTTP)

Protokół HTTP w wersji 1.1, opisany w dokumencie RFC 2068, jest faktycznym standardem przesyłu dokumentów WWW.

Struktura pakietów protokołu TFTP

Pakiety RRQ i WRQ zawierają następujące pola:
· Opcode — to 16-bitowe pole zawiera opcode, jak w tabeli 9.1.

Tryby przesyłania protokołu TFTP

Protokół TFTP obsługuje trzy tryby przesyłania, chociaż tylko dwa z nich są zazwyczaj wykorzystywane: