Protokół transferu plików podstawowych (TFTP)

Protokół TFTP, zdefiniowany w specyfikacji RFC uaktualnianej przez RFC 1783, 1785, 2347 oraz 2349, jest względnie prostym protokołem wykorzystywanym do przesyłania plików, które są (zazwyczaj)

Struktury plików i tryby transmisji protokołu FTP

Protokół FTP pozwala również na określanie struktury pliku. Zdefiniowane są trzy struktury:

Protokół transmisji plików (FTP)

Protokół FTP, zdefiniowany w dokumencie RFC 959 uaktualnionym przez RFC 2228, jest jednym z najstarszych protokołów internetowych i pozostaje jednym z najszerzej stosowanych.

Instalowanie Harmonogramu pakietów QoS

Przedmiotem poprzedniego zestawu procedur było instalowanie i konfigurowanie QoS ACS na serwerze kontroli wpływu danych usługi QoS.

Konfigurowanie właściwości rejestrowania

Aby skonfigurować właściwości rejestrowania RSVP dla podsieci, wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się na serwerze QoS ACS jako administrator.

Konfigurowanie serwerów

1. Zaloguj się na serwerze QoS ACS jako administrator.
2. Wejdź do Start|Programy|Narzędzia administracyjne i wybierz Kontrola wpływu danych usługi QoS.

Konfigurowanie właściwości ruchu

Aby skonfigurować właściwości ruchu dla podsieci, wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się na serwerze QoS ACS jako administrator.

Tworzenie i konfigurowanie podsieci

W niniejszym zestawie procedur będziemy tworzyli podsieć kontroli wpływu danych QoS i konfigurowali co następuje:
· właściwości ruchu,
· serwery,
· właściwości logowania,