Instalowanie kontroli wpływu danych QoS

Aby zainstalować i skonfigurować usługę kontroli wpływu danych QoS, trzeba być zalogowanym jako administrator w DC, który wybrałeś jako serwer QoS ACS.

Przechwytywanie ruchu UDP

Praca sieciowa Microsoft wykorzystuje UDP do logowania, przeglądania oraz do rozwiązywania nazw.

Szkice internetowe kontroli wpływu danych QoS

Szkice internetowe zawierają szczegółowe informacje techniczne dotyczące protokołu RSVP, SBM i kontroli ruchu.

Rejestrowanie kontroli wpływu danych QoS

Komunikaty kontroli wpływu danych QoS w podsieci mogą być śledzone dla celów statystyk wykorzystania sieci oraz aby sprawdzać, czy klienty podsieci i hosty kontroli wpływu danych QoS wchodzą w

Konfiguracja podsieci

Właściwości podsieci nie należy mylić z zasadami dla użytkowników na poziomie podsieci.

Zasady kontroli wpływu danych QoS

Zasady kontroli wpływu danych QoS są połączeniem dwóch zasad, zasady dla przedsiębiorstw —Dowolny użytkownik uwierzytelniony oraz zasady dla przedsiębiorstw — Użytkownik nieuwierzytelnion

Implementowanie kontroli wpływu danych QoS

Kontrola wpływu danych QoS wymaga kart sieciowych zgodnych ze standardem IEEE 802.1p i musi być zainstalowana na serwerze systemu Windows 2000 w domenie zawierającej podsieć, którą zamierzasz za

Funkcje kontroli wpływu danych QoS

Kontrola wpływu danych QoS systemu Windows 2000 zapewnia kilka funkcji i korzyści:
· jest przejrzysta dla użytkownika;
· może pracować z różnymi konfiguracjami sieci;