Kontrola wpływu danych QoS (ACS QoS)

Programy czasu rzeczywistego zwykle korzystają z protokołu RTP lub UDP do przesyłania danych.

Kontrola ruchu

Kontrola ruchu jest mechanizmem QoS, który uruchamia się, kiedy program kliencki zażąda Jakości usługi, a spełnia następujące zadania:

Protokół rezerwacji zasobów (RSVP)

RSVP (określony w specyfikacji RFC 2205, uaktualnionej przez RFC 2750) jest protokołem konfigurowania rezerwacji zasobów, zaprojektowanym dla sieci usług zintegrowanych.

Jakość usługi (QoS)

QoS systemu Windows 2000 jest zestawem wymagań usług, które musi spełniać sieć, aby zagwarantować odpowiedni poziom usług dla transmisji danych.

Protokół przesyłania strumieniowego czasu rzeczywistego (RTSP)

RTSP, określony w specyfikacji 2326, przesyła strumieniowo dane multimedialne w aplikacjach typu jeden do wielu przy użyciu emisji pojedynczej oraz multiemisji i obsługuje współdziałanie pomię

Protokół kontrolny czasu rzeczywistego

Specyfikacja RFC 1889 określa również protokół RTCP. Każdy z uczestników sesji RTP okresowo transmituje pakiety RTCP do wszystkich pozostałych uczestników.

Protokół transportowy czasu rzeczywistego

Protokół RTP, określony w specyfikacji RFC 1889, zapewnia usługi dostawcze typu end-to-end, aby zapewnić obsługę aplikacji, które transmitują dane czasu rzeczywistego.

Protokoły multimediów czasu rzeczywistego

Ruch multimediów, w skład którego wchodzi znaczna część potencjalnego ruchu emisji pojedynczej i (szczególnie) multiemisji, posiada właściwości, które różnią się od konwencjonalnego ruc