Struktura pakietów UDP

· Port źródłowy — dodatkowe 16-bitowe pole, które identyfikuje port procesu wysyłającego i jest domyślnie portem, do którego powinna być zaadresowana odpowiedź.

Łączność międzywarstwowa UDP

Podobnie jak TCP, UDP znajduje się w warstwie transportu czterowarstwowego modelu TCP/IP.

Skrzynki mailslot

Skrzyka mailslot to drugorzędny, zawodny mechanizm służący do wysyłania komunikatu z jednego komputera do drugiego przy użyciu protokołu datagramów użytkownika (UDP), gdzie oba komputery są

Porty UDP

Porty UDP zapewniają lokalizację do wysyłania i odbierania komunikatów UDP.

Protokół datagramów użytkownika (UDP)

Podobnie jak protokół TCP, protokół UDP opiera się na protokole IP w kwestii routingu i jest rozpoznawany po wartości równej 17 (dziesiętnej) w polu Protokół nagłówka IP (patrz: specyfikac

Ręczne odkrywanie PMTU

PMTU można odkryć przy użyciu polecenia ping. Procedura ta jest prosta, lecz nieco nużąca. Zakłada ona, że możesz przeprowadzić ping hosta w sieci i chcesz odkryć PMTU do tej sieci.

Wyłączanie odkrywania maksymalnej jednostki transmisyjnej ścieżki (PMTU)

Możliwe jest całkowite wyłączenie odkrywania PMTU.

Włączanie odkrywania routera czarnej dziury

Router czarnej dziury odrzuca pakiet, który ma zbyt duży rozmiar okna i który ma ustawiony znacznik DF, ale nie wysyła komunikatu protokołu ICMP „Miejsce docelowe niedostępne”.