Wyłączanie potwierdzenia selektywnego

Jeżeli twoja sieć nigdy nie wykorzystuje dużych rozmiarów okien, to możesz zechcieć wyłączyć SACK. Jest to nietypowe i zazwyczaj niewskazane.

Ustawianie czasomierza potwierdzenia opóźnionego

Czasomierz ACK opóźnionego ustawiony jest domyślnie na wartość 2 (200 milisekund). Aby zmienić tę wartość przeterminowania dla danego interfejsu, wykonaj następujące czynności:

Włączanie opcji skali okna i znaczników czasu

Opcję skali okna oraz zastosowanie znaczników czasu włącza się dla wszystkich interfejsów, a nie dla pojedynczego interfejsu.

Ustawianie rozmiaru okna odbierania protokołu TCP

Procedura ta ustawia rozmiar okna odbierania protokołu TCP dla określonego interfejsu.

Konfigurowanie protokołu TCP systemu Windows 2000

Procedury zawarte w tej części opisują, jak należy konfigurować protokół TCP systemu Windows 2000.

Przechwytywanie ruchu TCP

1. Zaloguj się na serwerze IIS jako administrator.

Programy usługowe i usługi TCP/IP

System Windows 2000 zapewnia dwa typy programów usługowych opartych na TCP/IP:

Optymalizowanie przepustowości łącza

System Windows 2000 jest zaprojektowany tak, aby zapewniać optymalną wydajność w większości warunków łącza. Faktyczna przepustowość łącza zależy od kilku zmiennych.