Połączenia od hosta o wielu podłączeniach

Jeżeli połączenie od hosta o wielu połączeniach jest połączeniem Winsock korzystającym z przestrzeni nazw DNS, to TCP podejmuje próbę połączenia z najlepszego źródłowego adresu IP dost

Połączenia do hosta o wielu podłączeniach

Kiedy połączenia TCP wykonywane są do hosta o wielu podłączeniach, to zarówno analizator nazw domen (DNR), jak i klient usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS), próbują ustalić, czy

Opóźnienie TIME-WAIT

Po zamknięciu połączenia TCP para gniazd zostaje umieszczona w stanie TIME-WAIT.

Algorytm Nagle

Podobnie jak w przypadku unikania SWS, zadaniem algorytmu Nagle jest obniżenie liczby wysyłanych bardzo małych segmentów, szczególnie przez powolne łącza stałe.

Unikanie syndromu głupiego okna

Syndrom głupiego okna (SWS) występuje, gdy odbiorca przesuwa prawą krawędź okna protokołu sterowania transmisją (TCP), kiedy tylko ma ono w buforze jakąkolwiek świeżą przestrzeń do otrzymy

Algorytm powolnego startu i unikanie przeciążeń

Kiedy zostaje ustanowione połączenie, TCP oszacowuje przepustowość połączenia.

Pakiety keep-alive

Pakiet TCP keep-alive to ACK, które ma numer sekwencji ustawiony na o jeden mniejszy niż bieżący numer sekwencji połączenia.

Retransmisja

TCP włącza czasomierz retransmisji, kiedy każdy segment wychodzący jest przekazywany do IP.