Odkrywanie maksymalnej jednostki transmisyjnej ścieżki (PMTU)

Po ustanowieniu połączenia hosty TCP wymieniają swoje wartości MSS i przy połączeniu wykorzystywana jest mniejsza z tych wartości.

Skalowanie okna według specyfikacji RFC 1323.

RFC 1323 określa metodę obsługiwania okien skalowalnych, poprzez umożliwienie TCP negocjowania współczynnika rozmiaru okna, w momencie ustanawiania połączenia.

Rozmiar okna odbierania TCP

Rozmiar okna odbierania TCP to ilość odbieranych danych (w bajtach), która może być jednorazowo buforowana w danym połączeniu — to jest ilość danych, które host transmitujący wysyła prze

Generowanie początkowego numeru sekwencji

Protokół TCP systemu Windows 2000 został zahartowany na okoliczność takich ataków, jak spoofing (wysyłanie fałszywych komunikatów).

Udoskonalony protokół TCP firmy Microsoft

Firma Microsoft przepisała stos TCP/IP i wprowadziła znaczące udoskonalenia do zestawu funkcji TCP.

Struktura pakietów TCP

Pakiet (lub segment) TCP jest kapsułowany za pomocą nagłówka IP, który określa informacje dotyczące routingu IP, takie jak adres docelowy i źródłowy datagramu, co przedstawia rysunek 7.2.

Obydwa hosty zamykają równocześnie

W tym przypadku hosty A i B wymieniają segmenty FIN.

Host A otrzymuje segment FIN

W tym przypadku Host A odbiera niezapowiedziany segment FIN od Hosta B. Host A ACK-uje FIN (cudowna terminologia), który mówi Hostowi B, że połączenie jest zamykane.