Host A inicjuje zamknięcie

W tym przypadku Host A umieszcza segment FIN w kolejce segmentów wychodzących.

Zamykanie połączenia TCP

Host TCP zamyka połączenie poprzez wysłanie pakietu TCP z ustawionym znacznikiem FIN.

Niezawodny przesył danych

Kiedy zostanie ustanowione połączenie, TCP może przesyłać nieprzerwany strumień danych w obu kierunkach.

Trzystopniowe uzgadnianie TCP

Każde z połączeń wymaga numeru sekwencji wysyłania i numeru sekwencji odbioru.

Gniazda i porty TCP

TCP implementuje połączenia pomiędzy hostami przy użyciu gniazd i portów. Gniazdo to węzeł końcowy komunikacji sieciowej i może ono być aktywne, albo pasywne.

Okna przesuwne TCP

TCP implementuje kontrolę przepływu danych przez zastosowanie algorytmów okna przesuwnego, umożliwiających jednoczesny transport wielu pakietów danych.

Kontrola przepływu danych

TCP zapewnia wydajną transmisję danych poprzez sieć dzięki kontroli przepływu danych.

Segmentacja i numery sekwencji

TCP segmentuje i ponownie składa duże bloki danych wysyłane przez programy, oraz zapewnia właściwe szeregowanie i uporządkowane dostarczanie segmentowanych danych.