Standardowe funkcje i działanie TCP

TCP jest usytuowany ponad usługą protokołu internetowego (IP) i prawdopodobnie, jest on najbardziej znaczącym protokołem transportu w zestawie TCP/IP.

Łączenie sieci klasy C w nadsieć

Obliczenia związane z łączeniem w nadsieć są proste. Jedynym limitem, o którym musisz pamiętać jest limit granicy.

Dzielenie segmentu VLSM na podsieci

Podział na podsieci w środowisku VLSM rządzi się tymi samymi zasadami, co zwyczajny podział na podsieci.

Dzielenie sieci klasy C na podsieci

Zazwyczaj bardziej prawdopodobne jest, że sieć klasy C poddana zostanie łączeniu w nadsieć, a nie podziałowi na podsieci.

Dzielenie sieci klasy B na podsieci

Zazwyczaj przedsiębiorstwo, któremu została przydzielona sieć klasy B lub zaimplementowało prywatną sieć wewnętrzną klasy B w swoim intranecie, potrzebuje podziału na podsieci.

Dzielenie sieci klasy A na podsieci

Duże przedsiębiorstwa czasem używają sieci klasy A (szczególnie 10.0.0.0) w intranetach firmowych.

Obliczanie liczby hostów na podsieć

Obliczanie liczby hostów na podsieć jest proste, nawet w systemie binarnym. Aby obliczyć liczbę hostów, podejmij następujące kroki:

Opracowywanie maski podsieci

Przy podziale na podsieci wszystkie obliczenia biorą się z liczby bitów podsieci. Normalnie istnieje maksimum wynoszące 8 bitów podsieci.